sunnuntai 27. maaliskuuta 2011

Sekä uskovaiset että homomyönteiset tahot ovat väärässä





Suomen ev.-lut. kirkon tiedotuskeskus:

Arkkipiispa Mäkinen haluaa Älä alistu -kampanjan loppuvan
Uutinen julkaistu 24.3.2011 Klo 14:53

Arkkipiispa Kari Mäkinen on erittäin pahoillaan ja ymmärtää niiden ihmisten kipua ja suuttumusta, joita Älä alistu -kampanja on loukannut. Hän pitää tässä tilanteessa tärkeänä, että kampanjan järjestäjät eivät jatkaisi kampanjaa.

Hän haluaa toistaa ja korostaa kirkossa hyväksyttyä kantaa seksuaalivähemmistöihin.

”Homoseksuaalisella ihmisellä on oikeus täyteen ja kokonaiseen elämään omana itsenään. Seksuaalisuus on tärkeä ja herkkä elämänalue. Kirkon työntekijöiden keskeinen tehtävä on tukea ja auttaa nuoria löytämään oma identiteettinsä.”

Vanhemmat ovat olleet huolestuneita siitä, mitä lapsille kirkon nuorisotyön piirissä opetetaan.

”Tämä kampanja ei ole seurakuntien kasvatustyön materiaalia. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä lapsen ja nuoren kohtaaminen tapahtuu ihmisen omaa kasvua ja identiteettiä tukien ja arvostaen.”

Mediassa on ollut esillä myös kirkon rahoitus näille järjestöille. Kirkkohallituksessa jatkossa arvioidaan kriittisesti niitä edellytyksiä, mille järjestöille ja millaisiin tarkoituksiin esimerkiksi kolehtia kannetaan. Kolehdit määrätään vuosittain kirkkohallituksen täysistunnossa. Valmistelussa tämä tullaan ottamaan jatkossa huomioon.


Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen siis vastustaa kristillisiä järjestöjä, jotka suhtautuvat homoseksuaalisuuteen Raamatun mukaisesti eli kielteisesti. Arkkipiispa Mäkinen siis vastustaa Raamattua.


”Homoseksuaalisella ihmisellä on oikeus täyteen ja kokonaiseen elämään omana itsenään. Seksuaalisuus on tärkeä ja herkkä elämänalue. Kirkon työntekijöiden keskeinen tehtävä on tukea ja auttaa nuoria löytämään oma identiteettinsä.”

Raamattu kieltää homoseksuaalisuuden täysin yksiselitteisesti. Jos ev.-lut. kirkko noudattaisi Raamattua, arkkipiispa ei voisi kehottaa homoja elämään "täyttä ja kokonaista elämää omana itsenään". Se "täysi elämä" sisältää nimenomaan seksuaalisuudenkin, koska seksuaalisuus on "tärkeä elämänalue". Arkkipiispa siis kehottaa homoja homoilemaan. Jos ev.-lut. kirkko noudattaisi Raamattua, arkkipiispa kieltäisi homoja toteuttamasta taipumuksiaan. Arkkipiispa Kari Mäkinen siis vastustaa Raamattua.

Nuortenmedia Nuotta laukaisi tällä viikolla liikkeelle Älä alistu! –kampanjan, jonka tavoitteeksi ilmaistiin rohkaista elämänsä kanssa kamppailevia nuoria olemaan alistumatta yhteiskunnalliseen painostukseen arvokysymyksissä.

Julkaistussa kampanjavideossa nimimerkillä ”Anni” esiintyvä nuori nainen, entinen bi-seksuaali, todistaa uskoontulostaan ja kertoo omin sanoin sitä seuranneesta elämänmuutoksesta, jossa ei sittemmin ollut sijaa enää lesbosuhteille.

Videon tekijät olivat valinneet kampanjavideoonsa hyvin haastavan ja kiistanalaisen aiheen, jonka saattoi odottaa herättävän voimakkaita reaktioita.

Tuskin oli kampanja saatu liikkeelle maanantaina 21.3. kun siihen jo tarttuivat kynsin hampain suomalainen media. Yksi ainoa asiayhteydestään irrotettu puolihuolimaton lause yli 10-minuuttisessa kampanjavideossa nousi otsikoihin. Sen minkä tavallinen katsoja saattoi hyväntahtoisesti, jos vain halusi, ymmärtää viittaavan Jumalan mahdollisuuksiin muuttaa ihmisen elämä elämäntaustoihin katsomatta vääntyi julkisuudessa homojen ja murhamiesten pelkistäväksi rinnastukseksi. Sen jälkeen kampanja olikin helppo kääntää päälaelleen ”homovastaisena” kampanjana.

Monille varmaankin riitti kampanjan leimaaminen julkisuudessa, eikä siihen sen jälkeen tarvinnut henkilökohtaisesti tutustua. Mielipide oli muodostettu uutisotsikoiden perusteella. Ministeri Wallinia ällötti. Piispat pesivät pikapikaa siitä kätensä kuin Pilatus. Jotkut innostuivat taas eroamaan kirkosta. Setan vastausautomaatista saatiin myös formaattiin sopiva paheksunta.

Nuorten kampanjan aiheuttama reaktio on osoittanut todeksi kampanjan lähtöteesin: Suomessa on hirmuinen julkinen paine ajatella seksuaalieettisistä kysymyksistä yhdellä ainoalla, gay-aktivistien määrittelemällä tavalla. Jos poikkeat poliittisesti korrektista yleisestä mielipiteestä sinut häväistään julkisesti, sanomasi vääristellään täysin tunnistamattomaan muotoon ja leimakirveet lyövät lujaa ja korkealta. Olet foobikko, fundamentalisti, homovihaaja, rasisti, et ymmärrä ihmisen identiteetin päälle, et ihmisoikeuksia hyvä jos suomenkieltä.

Ironisinta on, että tahot jotka aina pitävät suurinta ääntä siitä kuinka pitäisi hyväksyä erilaisuutta osoittavat kaikkein vähiten suvaitsevansa sitä. Nimittäin jos kyse on erilaisuudesta, jossa joku uskoon tullut nuori haluaa ottaa etäisyyttä homo-, bi- tai lesboelämäänsä. Ja tekee sen vielä onnellisena iloisella mielellä Jeesusta kiittäen.


Kristillinen nuortenlehti Nuotta:

Kissa pöydälle -nuortenohjelman uusimmassa jaksossa käsiteltiin identiteetin rakentumista miehenä tai naisena. Kestävän itsetunnon ja minäkuvan muodostumisesta keskustelemassa olivat Marianna Salonen ja Tuomo Talja. Jaksossa nähtiin myös koskettava puheenvuoro nuorelta tytöltä, jonka Jumala vapautti biseksuaalisuudesta.

Katso jakso ohjelma-arkistosta: http://www.tv7.fi/vod/player.html?id=13589


Uskovaiset ovat väärässä sen suhteen, että seksuaalinen suuntautuminen olisi ihmisen itsensä valittavissa.

Seksuaalinen suuntautuminen riippuu toisaalta geeneistä, toisaalta sikiövaiheen hormonitasosta. Sikiövaiheen aikaiset hormonihäiriöt voivat vaurioittaa aivojen kehitystä siten, että seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä määrittävät aivojen osat muuttuvat epänormaaleiksi. Seurauksena on elinikäinen sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin vääristyminen. Tästä transeksuaalisuus ja homoseksuaalisuus johtuvat.

Uskovaisten homovastaisesta kampanjasta kauhistuneet "suvaitsevaiset" eli homomyönteiset tahot ovat väärässä sen suhteen, että homoseksuaalisuus olisi muka ihan yhtä normaalia kuin heteroseksuaalisuus. Ihminen on nisäkäslaji, jonka lajityypillisiin ominaisuuksiin kuuluu suvullinen lisääntyminen eli jälkeläisten tuottaminen heteroseksuaalisen parittelun kautta. Kaikki nisäkkäät, linnut, matelijat, sammakot ja kalat harrastavat heteroseksuaalista parittelua. Nimenomaan heteroseksuaalinen parittelu on siis ollut yleinen luonnonlaki satojen miljoonien vuosien ajan, koska se on niin monien erilaisten eläinlajien lisääntymistapa. Homoseksuaalisuus on siis epätervettä, epänormaalia, poikkeavaa jne.

Idiootit eli "suvaitsevaiset" perustelevat homoseksuaalisuuden "luonnollisuutta" sillä, että homoseksuaalisuutta esiintyy myös eläimillä. Samalla logiikalla myös esim. syöpä, malaria, AIDS, skitsofrenia ja epilepsia ovat luonnollisia asioita, koska niitäkin esiintyy eläimilläkin. Kaikenlaiset taudit, vammaisuudet ym. poikkeavuudet ovat "luonnollisia" siinä mielessä, että niitä esiintyy luonnossa. Virukset ovat eläviä olentoja ja sikäli "luonnollisia". Tämä ei kuitenkaan ole mikään argumentti sen puolesta, että sairas ihminen olisi yhtä terve ja normaali kuin terve ihminen.

Homoseksuaalisesti suuntautunut yksilö on vammainen, epänormaali, epäterve, poikkeava siinä mielessä, että heteroseksuaalinen parittelu on normaali lajityypillinen ominaisuus ihmisille ja kaikille muillekin nisäkkäille sekä linnuille jne. Haluttomuus harrastaa normaalia lajityypillistä käyttäytymistä on määritelmän mukaan epänormaalia.

Koska heteroseksuaalinen parittelu on satojen miljoonien vuosien ajan ollut lukemattomien eläinlajien olemassaolon välttämätön edellytys, haluttomuus olla heteroseksuaalisessa yhdynnässä olisi johtanut sukupuuttoon. On loogisesti väistämätöntä, että sukupuuttoon johtava käyttäytymistaipumus on evolutiivisesti haitallinen, epänormaali, epäterve, poikkeava, invalidisoiva ominaisuus.

Väite, että homoseksuaalisuus olisi yhtä normaalia ja tervettä kuin heteroseksuaalisuus, on siis täysin järjetön.

Se on yhtä mielisairas ajatus kuin se, että kehitysvammainen olisi yhtä normaali kuin terve ihminen.

Sekä uskovaiset että homomyönteiset tahot ovat siis väärässä.

Uskovaiset ovat väärässä siinä, että ihminen voisi muuttaa omaa seksuaalista suuntautumistaan. Ihminen voi kyllä pidättäytyä omien taipumustensa mukaisesta käyttäytymisestä. Esimerkiksi pedofiilit voivat tehdä niin. Ihminen ei kuitenkaan voi muuttaa omia seksuaalisia taipumuksiaan, koska ne perustuvat synnynnäiseen aivorakenteeseen.

Normaalien, terveiden ihmisten aivot on synnynnäisesti ohjelmoitu tuntemaan seksuaalista kiinnostusta vastakkaista sukupuolta kohtaan. Homot ovat synnynnäisesti poikkeavia. Heillä on synnynnäisesti erilainen aivorakenne kuin normaaleilla ihmisillä. He eivät voi sille mitään.

Homot eivät voi muuttua heteroiksi sen enempää kuin kehitysvammainen voi muuttua normaaliälyiseksi. Homoseksuaalisuus on synnynnäisestä neurologisesta vammasta johtuva elinikäinen poikkeavuus, kuten Downin syndrooma, epilepsia tai autismi. Homoseksuaalisuudesta ei voi parantua sen enempää kuin Downin syndroomastakaan.

Homomyönteiset tahot eli "suvaitsevaiset" idiootit ovat väärässä siinä, että homoseksuaalisuus olisi yhtä normaalia kuin heteroseksuaalisuus. Homoseksuaalisuus ei ole sen "normaalimpaa" kuin Downin syndroomakaan.

Idiootit eli "suvaitsevaiset" tosin ovat usein juuri sitä mieltä, että Downin syndrooma ym. vammat, esim. sokeus, kuurous, jalattomuus jne., eivät myöskään ole mitään ongelmia. Poliittisesti korrektin dogman mukaan kaikki ovat erilaisia ja kaikki tasa-arvoisia. Idiootit eli "suvaitsevaiset" eivät tarkoita "tasa-arvoisuudella" tasavertaisuutta lain edessä, vaan idiootit ihan pokkana väittävät kaikkien ihmisten olevan esim. yhtä älykkäitä, yhtä terveitä jne.

Idiootit esimerkiksi kiistävät sen tosiasian, että ihmisten välillä on geneettisiä älykkyyseroja. Tällä perusteella idiootit yrittävät väittää, että esim. afrikkalaiset ovat ihan yhtä älykkäitä kuin eurooppalaiset. Koska tämän väitteen taustalla ei ole mitään empiirisiä tutkimuksia afrikkalaisten ja eurooppalaisten mediaani-ÄO:sta, perusteluna on vain uskonnollinen dogmi kaikkien ihmisten samantasoisesta älykkyydestä. Afrikkalaisilla ja eurooppalaisilla ei voi olla mitään eroja mediaani-ÄO:ssa, jos yksilöiden välillä ei koskaan ole mitään älykkyyseroja. Maailman kaikki seitsemän miljardia ihmistä ovat tasan yhtä älykkäitä. Tämä on väistämätön seuraus siitä, että poliittisesti korrektien ihmisten mielestä ketään ei saa sanoa tyhmäksi. Kukaan ei voi olla tyhmempi kuin joku toinen.

Näin ollen myöskään kehitysvammainen ei voi olla tyhmempi kuin terve ihminen.

Samalla logiikalla homo ei ole yhtään vähemmän normaali kuin hetero.

Homoseksuaalisuuden väittäminen normaaliksi, terveeksi ominaisuudeksi perustuu siis kaikkien sairauksien, vammojen, poikkeavuuksien, puutteellisuuksien ja yleensä ihmisten välisten erojen olemassaolon kiistämiseen.

Sillä logiikalla, jonka mukaan homo ei ole yhtään vähemmän normaali kuin hetero, myöskään kehitysvammainen ei ole yhtään vähemmän normaali kuin terve ihminen. Tällöin tietysti vammaisten hyysääminen voidaan lopettaa tarpeettomana. Kukaanhan ei ole tyhmempi, heikompi, sairaampi tai muuten huonompi kuin joku toinen.

Oikeastaan myös kaikki sairaalat ja terveyskeskukset voidaan lopettaa tarpeettomana. Sairaathan eivät ole vähemmän terveitä kuin terveet. Sairaat eivät siis tarvitse mitään hoitoa, koska eiväthän terveetkään tarvitse mitään hoitoa.

Vastaavasti kehitysvammaiset eivät tarvitse erilaista koulutusta kuin terveet ihmiset. Kaikki kehitysvammaiset voidaan panna samalle luokalle normaalien lasten kanssa. Ei voi olla niin, että kehitysvammaiset eivät pärjäisi normaalissa kouluopetuksessa. Silloinhan he olisivat vähemmän älykkäitä kuin terveet lapset. Koska kaikki ovat yhtä älykkäitä, kukaan ei tarvitse mitään erityisopetusta tai harjaantumisluokkaa.

Tämä on homomyönteisten eli "suvaitsevaisten" logiikkaa. Jos Suomessa olisi sanomalehdissä tai tv:n ajankohtaisohjelmissa ammattitaitoisia toimittajia, he olisivat esittäneet tällaisia kysymyksiä ja kommentteja homouden normaaliutta viime aikoina mediassa toitottaneille tahoille, esim. arkkipiispa Kari Mäkiselle, ulkoministeri Alexander Stubbille, kulttuuriministeri Stefan Wallinille jne. Yksikään toimittaja Suomessa ei kuitenkaan ole uskaltanut kritisoida tätä homomyönteisten tahojen "vammainen on ihan yhtä normaali kuin terve ihminen"-logiikkaa. Yksikään toimittaja ei uskalla sanoa, että keisarilla ei ole vaatteita.

Suomessa ei ole vakavasti otettavaa journalismia. Suomen tiedotusvälineet ovat nykyisin vallassaolevan monikulturistisen, kulttuurirelativistisen, orwellilaisen regiimin äänitorvia. Yksikään toimittaja Suomessa ei tajua, että sivistysmaassa tiedotusvälineiden tehtävänä on KRITISOIDA vallanpitäjiä ja puolustaa KANSAN intressejä vallanpitäjien toimintaa vastaan. Yksikään toimittaja Suomessa ei tajua, mikä on median tehtävä sivistysmaassa. Suomessa ei ole yhtäkään journalistisesti pätevää toimittajaa missään sanomalehdessä tai missään tv- tai radio-ohjelmassa.




5 kommenttia:

 1. Homoseksuaalisuuden syyt eivät ole vielä täysin selvitettyjä, ja joissain tapauksissa tapahtuu myös muutoksia seksuaalisessa suuntatumisessa yksilön elämän aikana. Tässä saattaa olla myös sukupuolieroja; naisten seksuaalisuus saattaa muuttua elämän aikana enemmän kuin miesten.

  VastaaPoista
 2. Sun kannattaisi seuraavaksi keskittyä ymmärtämään, että termi "normaali" on matemaattinen termi, sen sekoittaminen kuten olet tekstissäsi tehnyt on sekä tyhmää, että vaarallista. Se, että homoutta esiintyy myös eläimillä ja ihmisillä, ei tee asiasta luonnotonta.

  "Epänormaali" (= Normaalijakauman ulkopuoliset vaihtoehdot) eivät ole luonnotonta, vaan osa luontoa (niin kauan kuin luonnollisista asioista puhutaan) - ne on ainoastaan vähäisemmässä määrin esiintyviä.

  Homouden rinnastaminen sairauksiin on myös hieman outoa ja epäloogista. Sairaus on läestulkoon aina fyysinen tai "henkinen" haittatekijä. Homouden (tai vast.) haittavaikutusta ei ymmärtääkseni ole laisinkaan olemassa. Haittavaikutus ei ole "populaation teoreettinen rajoittuminen".

  Kuten aikaisemminkin oli todettu, homouden syitä ei ole selvitetty, mutta veikkaisin, että se jollakin tavalla liittyy luonnon kiertokulkuun. Yksi vaihtoehto, jonka varmasti hyvin mieluusti otat allekirjoitettavaksi on se, että homous on luonnon tapa poistaa epätoivottuja yksilöitä jatkamasta sukua. Toinen asia, mitä et varmaankaan haluaisi hyväksyä (kun se ei sinun binäärimaailmaasi varmasti mahdu) on se, että homous antaa niille yksilöille enemmän potentiaalia kehittää itseään ja samalla maailmaa sen populaation kasvattamisen sijaan.

  Sun logiikka, kerta toisensa jälkeen, on täynnä niin suuria reikiä - ettei edes tiedä mihin pitäisi ensimmäinen rekkalastillinen järkeä sijoittaa.

  Maailma ei vielä toistaiseksi ainakaan ole ollut ykköstä ja nollaa, "kyllä tai ei"-vaihtoehtoja - väliin mahtuu paljon muutakin. Huomattava määrä muitakin vaihtoehtoja joita et ole osannut edes sivuta ja joita en viitsi edes ottaa esille koska uskon sen olevan sun kanssasi aivan turhanpäiväistä ajanhukkaa.

  Älykkäiden (yleensä loogis-matemaattisesti) ihmisten suurin ongelma on usko omaan ylivoimaisuuteen ja kyky olla vastaanottamatta ajatuksia muualta kuin omasta päästä. Se vaikuttaa olevan ongelma myös sinun tapauksessa.

  Olisi mielenkiintoista lukea sinun tekemä analyysi omasta itsestäsi ja miten analysoit jatkuvaa tarvettasi aiheuttaa ärsytystä. Mistään "yritän saada ihmiset ajattelemaan"-asiasta tässä ei voi millään muotoa olla kyse. Jos olisi, olisit valinnut työkaluiksesi aivan jonkinlaisen muun asennoitumisen kuin mitä kerta toisensa jälkeen annat ulos.

  - Karo Holmberg

  VastaaPoista
 3. Korjaan ajatusvirhettäni sen verran, että "normaali" on normaalijakauman keskivaiheilta löytyvä suurin joukko. Epänormaalia on normaalijakauman "reunoilta löytyvät poikkeamat" - ei kuitenkaan normaalijakauman ulkopuolelta.

  VastaaPoista
 4. "Itämaisten" (Japani, Kiina) oppien mukaan oma seksuaalisuus olisi täysin tuunattavissa. Tähän on kehitetty erilaisia harjoituksia. Tietyt ruumiin ja käsien asennot luovat tietynlaisia energioita, jotka pitkään jatkuessaan luovat fyysisiä tiloja. Tähän perustuu esim. vakoilijoiden taito manipuloida muita (ja itseään).

  Tämä ei ole niin tuulesta temmattua, kuin ensikuulemalla vaikuttaa. Pohtikaa esim. mihin perustuu homojen käsien asennot, että ne näyttää homolta. Jotkut asennot ovat taas "miehisiä". Jos ymmärtää ja tiedostaa näicdn asentojen vaikutuksen itseensä, pystyy omaa tilaansa säätelemään.

  Itämainen ihanne olisi tietysti sellainen, että ei olisi seksuaalista vetovoimia lainkaan, vaan olisi täydellinen tasapaino.

  VastaaPoista
 5. Surullinen (sinulle) totuus on se, että järkyttävän suuri osa kristityistä, mm. Paavi, vastustaa sinun mukaasi Raamattua, esimerkiksi ajamalla partansa. Esimerkiksi valloittajien tapa nöyryyttää voitettua vihollista oli ajaa heidän partansa. Voit tarkistaa kyseisen Raamatusta.

  Asiat kuten syöpä ja epilepsia ovatkin normaaleja ihmisillä. Mutta koska ne vaarantavat ihmisen terveyden ja haittaavat kehitystä, niistä ei pidetä. Homoseksuaalisuus ei tee tätä, joten siinä ei ole mitään vikaa.

  ”Homoseksuaalisesti suuntautunut yksilö on vammainen, epänormaali, epäterve, poikkeava siinä mielessä, että heteroseksuaalinen parittelu on normaali lajityypillinen ominaisuus ihmisille ja kaikille muillekin nisäkkäille sekä linnuille jne. Haluttomuus harrastaa normaalia lajityypillistä käyttäytymistä on määritelmän mukaan epänormaalia. ”

  Homoseksuaalisuus on normaali lajityypillinen ominaisuus ihmisille ja kaikille muillekin nisäkkäille, kuten itsekin aikaisemmin mainitsit. Tämä tarkoittanee, että yksin heteroseksuaalisuus on vammaista, epänormaalia, epätervettä ja poikkeavaa, koska se ei seuraa ihmisille ja muille nisäkkäille normaalia käyttäytymistä.

  Homoseksuaalisuus on evoluution kannalta ollut hyvä asia, koska se pitää yhteiskuntaa kasassa. Apinoita tutkimalla ollaan huomattu ja todettu tämä tosiasia. Samoin tehtiin Kreikan sekä Rooman historiaa tutkittaessa.

  Loppuja en viitsikään enää lukea... Käsittämätöntä sontaa.

  VastaaPoista