keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Vapaa-ajattelijain liitto ei enää edusta ateismia

 Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Petri Karisma

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/vapaa-ajattelu


Vapaa-ajattelijain Liitto ry

Uskonnottomien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestö
 
Vapaa-ajattelijoiksi kutsuttiin keskiajan lopulla ihmisiä, joiden ajattelu oli riippumatonta uskonnoista ja uskonnollisista yhteisöistä. Vapaa-ajattelijat perustivat käsityksensä kokemukseen, järkipäättelyyn ja omaan ymmärrykseensä.

Nykyisin vapaa-ajattelu määritellään katsomukseksi, jolle on tunnusomaista järkiperäisyys ja avoimuus uusille perustelluille näkemyksille, sekä kyky jatkuvaan uudistumiseen. Vapaa-ajattelu arvostaa järjen vapaata käyttöä ja tieteellistä ajattelua. Vapaa- ajattelijat eivät usko mihinkään muuhun kuin sellaiseen, mikä on älyllisesti perusteltua. Vapaa-ajattelijoiden mielestä on aina ja kaikkialla väärin uskoa mihinkään riittämättömin perustein. Vapaa-ajatteluun kuuluu pyrkimys taistella henkistä urautumista ja auktoriteettiuskoa vastaan.


Vapaa-ajattelijat arvioivat uskontoja kriittisesti ja yrittävät vapauttaa ihmisiä uskontosidonnaisuudesta, koska uskonnot ovat erhettä. Tuhansien vuosien aikana ei ole kyetty esittämään mitään pätevää todistusaineistoa siitä, että jonkin uskonnon esittämä todellisuuskäsitys pitäisi paikkansa.
Facebookista:

Vapaa-ajattelijain liitto ry

Veikko Sorvaniemi
Polttakaa roviolla(hymiö), mutta onko kukaan koskaan ajatellut päivittää tuota vapaa-ajattelijat.fi -sivuston kuvausta: Mitä on vapaa-ajattelu? Mielestäni ainakin kohta jossa väitetään uskontojen kerrotaan olevan erhe tulisi muokata vähemmän provokatiiviseksi. Tämän hetkiset jyrkät sanavalinnat herättävät turhia vastareaktioita, pahimmillaan estävät ja haittaavat tärkeiden asioiden ajamista, sekä pönkittävät vanhoja ennakkoluuloja vapaa-ajattelua kohtaan. Termit ateismi ja vapaa-ajattelu ymmärretään vielä nykypäivänäkin suurilta osin väärin, joten minusta meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota miten viralliset/julkiset asiat ilmaistaan - varsinkin liiton nettisivuilla.

Vai onko nykyinen kuvaus teistä ihan hyvin.

Kimmo Laine

Petri Karisma on tästä puhunut jossain vaiheessa, että pitäisi päivittää ja on maininnut itsekin tuon "uskonto on erhe" -kohdan kyseenalaiseksi. Uskoisin että tekstejä tullaan jossain vaiheessa uudistamaan.

Vapaa-ajattelijat eli ateistit ovat nimenomaan sitä mieltä, että kaikki uskonnot ovat virhe. Tässä ei ole mitään kyseenalaista.


Virhe missä? Virheellinen ajattelutapa kyllä, mutta eihän ole niin, että joku olisi suunnitellut maailman ja uskonnot ois siinä suunnitteluvirhe. Mitä siis virheellä/erheellä tarkoitetaan?Kai se nyt tarkoittaa sitä, että uskonnollinen tms. yliluonnollinen ajattelu on yksilöltä virheellistä ajattelua.
Jos on tarkoitus ajaa uskonnottomien etua niin en näe mitä saavutetaan sillä, että liiton etusivulla kerrotaan uskonnon olevan erhettä. Uskonnolisuuden erheys on tavallaan yhdentekevää ja en näe että sen erheyden korostaminen auttaa ajamaan sekulaareja asioita.Mikko Ellilä

Logiikkasi on hyvin omituista. Uskonnottomat nimenomaan ovat sitä mieltä, että kaikki uskonnot ovat väärässä. Miksi tätä ei saisi sanoa? Miksi vaadit uskonnottomia vaikenemaan mielipiteistään? Miksi vaadit tuollaista sensuuria?

Kyseisessä kohdassa lukee:

Vapaa-ajattelijat arvioivat uskontoja kriittisesti ja yrittävät vapauttaa ihmisiä uskontosidonnaisuudesta, koska uskonnot ovat erhettä. Tuhansien vuosien aikana ei ole kyetty esittämään mitään pätevää todistusaineistoa siitä, että jonkin uskonnon esittämä todellisuuskäsitys pitäisi paikkansa.
 Mikä tässä on mielestäsi väärin?
Veikko Sorvaniemi
Se on mielestäni kömpelö kuvaus vapaa-ajattelusta. Miksi vapaa-ajattelua pitää selittää argumentilla mitä uskonto on?Mikko Ellilä
Vapaa-ajattelu tarkoittaa vapautta uskonnosta ym. taikauskosta ym. harhoista. Niinpä on loogisesti välttämätöntä puhua uskonnoista vapaa-ajattelun vastakohtana.
Petri Karisma
Vapaa-ajattelijain liiton tavoitteita tullaan muuttamaan vielä tämän vuoden puolella. Vapaa-ajattelijat ovat menneinä vuosina tehneet kovasti töitä ajaakseen ajatuksensa marginaaliin. Nyt on tarkoitus linjata vapaa-ajattelu niin, että se voisi olla kiinnostavaa myös suuremmalle väestöryhmille.En olen mikään fanaatikko, enkö tahdo myöskään luotsaamani yhteisön olevan fanaattinen.VA-liitolle ollaan tekemässä uutta ohjelmaa, jonka kantavana ajatuksena on tunnustuksettomuus. Jotenkin koen, että on huomattavasti helpompi olla jonkin puolesta - tunnustuksettomuus, kuin vastaan, eli kirkko eroon valtiosta.Mikko Ellilä
Petri Karisma:
"Vapaa-ajattelijat ovat menneinä vuosina tehneet kovasti töitä ajaakseen ajatuksensa marginaaliin."

Tämä viitannee järjestön sisäiseen henkilökemialliseen riitelyyn. Mielestäni tämä ei sinänsä mitenkään liity ateismiin.

"Nyt on tarkoitus linjata vapaa-ajattelu niin, että se voisi olla kiinnostavaa myös suuremmalle väestöryhmille."

Enemmistö väestöstä uskoo johonkin uskontoon. Vapaa-ajattelijat eivät siis voi vedota väestön enemmistöön, koska vapaa-ajattelu tarkoittaa nimenomaan uskonnottomuutta.

"En olen mikään fanaatikko, enkö tahdo myöskään luotsaamani yhteisön olevan fanaattinen."

Onko ateismi sinun mielestäsi fanaattisuutta? Ilmeisesti et ole ateisti?
Petri Karisma

Pitää huomata, että Suomessa on monenlaisia uskonnottomia toimijoita. Jos haluaa pitää uskontoja erheenä ja muutenkin korostaa omaan erinomaisuuttaa, niin silloin tulevaisuudessa kannattaa liittyä johonkin muuhun yhdistykseen, kuin Vapaa-ajattelijoihin.

Vapaa-ajattelijat tulevat korostamaan työssään ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Uskon, että tuolla tavalla saavutetaan parempia tuloksia, kun meuhkaamalla, kuin typeriä uskonnot ja uskovaiset ovat;)Mikko Ellilä

Petri Karisma
"Jos haluaa pitää uskontoja erheenä ja muutenkin korostaa omaan erinomaisuuttaa,"


Jokainen ateisti pitää uskontoja virheenä. Tämä on eri asia kuin "oman erinomaisuutensa korostaminen". Ihmettelen, miksi yhdistät nämä toisiinsa. Sinä siis ilmeisesti et pidä uskontoja virheenä?

"niin silloin tulevaisuudessa kannattaa liittyä johonkin muuhun yhdistykseen, kuin Vapaa-ajattelijoihin."


Onko tämä jotenkin tarkoitettu kommentiksi minulle? En ole Vapaa-ajattelijoiden jäsen.

Tarkoitatko, että ateistit ovat Vapaa-ajattelijoissa lähitulevaisuudessa ei-toivottuja? Onko Vapaa-ajattelijoiden linja siis muuttumassa siten, että VAL ei enää edusta ateismia?

"Vapaa-ajattelijat tulevat korostamaan työssään ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta."


Miten tämä näkyy?

"Uskon, että tuolla tavalla saavutetaan parempia tuloksia, kun meuhkaamalla, kuin typeriä uskonnot ja uskovaiset ovat;)"


Ateistien mielestä kaikki uskonnot ovat väärässä. VAL siis vastustaa ateismia?
1 kommentti:

  1. Ööö... Eikö vapaa-ajattelijoiden tms ateistien pitäisi yksinkertaisesti todeta että ihmisillä on oikeus olla uskomatta mihinkään uskontoon, ja että liitto on sitä varten, että tämä oikeus toteutuu.

    En näe tuossa loogista ristiriitaa. Uskontojen erheellisyys voi hyvin olla jokaisen yksittäisen uskonnottoman uskomus, mutta liiton ei sinänsä tarvitse ottaa siihen kantta, riittää että se pyrkii varmistamaan että yhteiskunnassa ei haitata tällaisen uskomuksen omaamista tai levittämistä.

    Tätä voi verrata vaikka EK:hon, joka on voittoa tavoittelevien yritysten etujärjestö, vaikka ei itse tavoittele voittoa.

    VastaaPoista